Medlemskredsen i seniorhuset består i dag af 14 bydækkende foreninger samt Ældrerådet, hvoraf Hjerteforeningen Odense er en af disse foreninger. Sammen med Brugerrådet har alle foreningerne plads i seniorhusets bestyrelse.

Formål

I vid udstrækning er det Hjerteforeningens Odense formål at udbrede kendskabet til Hjerteforeningen og hjertesagen gennem forskellige aktiviteter, som bl.a. kan være “Red liv” foredrag.

Aktiviteter

Hjerteforeningen Odense har bl.a. følgende aktiviteter, hvoraf nogle gennemføres i Seniorhus Odense: Cafe møder “Red liv” foredrag, Blodtryks målinger, Patientstøtte, Fælles arrangementer som “Det Fynske dyrskue” og “Fjordens dag”, Hjertemotion (Forebyggende og vedligeholdende motion), Grøn puls “motion i naturen”, Kursus aktivitet vedr. Grøn puls naturguide.

Kontortid: Kontakt formanden

Kontakt

Hjerteforeningen Odense
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand
Ian Schmidt
Mobil: 23 98 48 86
Mail:   groenpuls.hfodense@gmail.com

Se mere på Seniorhuset Odenses egen hjemmeside.

Seniorhus Odense · Toldbodgade 5 · 5000 Odense C · (+45) 51 777 366